Kontrollerad bilverkstad

Kontrollerad Bilverkstad är ett samarbete mellan Motorbranschens Riksförbund, Bilindustriföreningen, Petroleumhandelns Riksförbund, Konsumentverket, Motormännens Riksförbund, Bilprovningen och bilförsäkringsbolagen.
Hälften av landets bilverkstäder är anslutna till Kontrollerad Bilverkstad. Den gröna punkten innebär att verkstaden uppfyller de villkor som ställs för att bli godkänd. För att ge dig garanti att villkoren är uppfyllda ingår dessa verkstäder i ett system där de får oanmälda stickprovskontroller av reparationsarbetet. Det sker även en kontroll av att verkstaden uppfyller alla krav vad gäller prisuppgifter etc.

Auktoriserad bilverkstad

Njurunda Bilel är auktoriserad verkstad för Saab och Opel. Du behöver alltså inte vända dig till din bilförsäljare för auktoriserade reparationer och underhåll. Vi har kunskapen.

Njurunda Bilel AB | Svartviksvägen 20, 862 33 Kvissleby | Vx 060-51 40 15 | Fax 060-56 11 04